ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃអង្គា កៀហ្ស៊ីស៊ីស្តង់ បានប្រារព្ធខួបលើកទី ៣០ នៃការទទួលបានឯករាជ្យពីសហភាពសូវៀត


- កាលពីថ្ងៃអង្គា កៀហ្ស៊ីស៊ីស្តង់ បានប្រារព្ធខួបលើកទី ៣០ នៃការទទួលបានឯករាជ្យពីសហភាពសូវៀត កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានរៀបចំពិធីក្បួនដង្ហែរ នៅកណ្តាលទីក្រុង Bishkek។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង