ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ មន្រ្តីឥណ្ឌាបាន និយាយថាមនុស្ស ៥ នាក់បានស្លាប់


ឥណ្ឌា ៖ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ មន្រ្តីឥណ្ឌាបាននិយាយថាមនុស្ស ៥ នាក់បានស្លាប់ដោយសារអគ្គិភ័យបានឆាបឆេះ ហែក ហួរអគារមួយ ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោក ស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌា ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង