ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- វៀតណាម៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា តំបន់ចំណុចក្តៅ នៃការផ្ទុះមេរោគកូរ៉ូណាក្នុងប្រទេសវៀតណាម មាននៅទីក្រុងហូជីមិញ និងរដ្ឋធានីហាណូយ បានកំណត់ទិសដៅការងារ ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនពេញវ័យរបស់ពួកគេទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់មួយដូស ត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង