ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលីសបាននិយាយថា អត្តឃាតជនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកម្នាក់ បានបំផ្ទុះសារធាតុមានជាតិផ្ទុះ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- ប៉ាគីស្ថាន៖ ប៉ូលីសបាននិយាយថា អត្តឃាតជនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកម្នាក់បានបំផ្ទុះសារធាតុមានជាតិផ្ទុះ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ នៅជិតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខមួយ នៅភាគនិរតីប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ដោយបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងតិច ៣ នាក់ និងរបួស ១៥ នាក់ផ្សេងទៀត។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង