ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្រ្តីមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថាហ្វីលីពីន នឹងដកបទបញ្ជាឲ្យនៅក្នុងផ្ទះចេញ


- ហ្វីលីពីន៖ មន្រ្តីមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថាហ្វីលីពីន នឹងដកបទបញ្ជាឲ្យនៅក្នុងផ្ទះចេញ នៅរដ្ឋធានីម៉ានីល នៅសប្តាហ៍នេះ ខណៈខ្លួនកំពុងសាកល្បងផែនការបិទខ្ទប់តំបន់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចមានជីវិតឡើងវិញ បើទោះបីរបាយការណ៍ឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រចាំថ្ងៃនៅតែខ្ពស់នៅឡើយក៏ដោយ។

# ប្រភព SCMP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង