ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


អារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត ៖ ព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា កញ្ចប់មូលនិធិវិនិយោគ សាធារណៈរបស់អារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត នឹងកើនឡើងទ្វេដងដល់ទៅជាង៤ ពាន់ពាន់លាន riyals ស្មើនឹង១,០៧ពាន់ពាន់ លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៥ ជាវិធានការមួយដែលនឹងធ្វើឱ្យវាក្លាយជាមូលនិធិដ៏មាន ទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេបំផុតមួយរបស់ ពិភពលោក ។ ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង