ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន លោក វ៉ាង យី នឹងមកដល់ប្រទេសសិង្ហបុរី នៅថ្ងៃចន្ទនេះ


- ចិន៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន លោក វ៉ាង យី នឹងមកដល់ប្រទេសសិង្ហបុរី នៅថ្ងៃចន្ទនេះ ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចការងាររយៈពេល ២ ថ្ងៃក្នុងប្រទេសអាស៊ីមួយនេះ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង