ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្រ្តីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាមេដឹកនាំតាលីបង់ នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន បានក្បត់នឹងពាក្យសន្យាជាសាធារណៈរបស់ខ្លួន


- អាហ្វហ្គានីស្ថាន៖ មន្រ្តីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាមេដឹកនាំតាលីបង់ នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន បានក្បត់នឹងពាក្យសន្យាជាសាធារណៈរបស់ខ្លួន ស្តីពីបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាន ក្នុងនោះរួមមានការបញ្ជាឱ្យស្ត្រីត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះ ហាមក្មេងស្រីជំទង់មិនឱ្យទៅសាលារៀន និងតាមប្រមាញ់ឆែករកកំលាំងសត្រូវ ពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង