ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំពិភពលោក


- អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំពិភពលោកនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាត នៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃច័ន្ទទី ២០ ខែកញ្ញា ដើម្បីជួបប្រជុំពីផែនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង