ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បាតុករថៃរាប់រយនាក់ បានបើករថយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវ ក្នុងទីក្រុងបាងកក កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- ថៃ៖ បាតុករថៃរាប់រយនាក់ បានបើករថយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវក្នុងទីក្រុងបាងកក កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដើម្បីរំលឹកខួប១៥ ឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធា ដែលបានទម្លាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តី ថាក់ស៊ីន ស៊ីណាវ៉ាត្រា។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង