ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឥណ្ឌានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ចនសុន និងចនសុន ចំនួន ៤៣,៥លានដូសលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅខែក្រោយនេះ


- ឥណ្ឌានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ចនសុន និងចនសុន ចំនួន ៤៣,៥លានដូសលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅខែក្រោយនេះ ដើម្បីជួយបំពេញផែនការរបស់ឥណ្ឌា ដែលត្រូវផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យបាន ៣០០លានដូស នៅក្នុងខែនេះក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូ ជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំអាម៉េរិក។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង