ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡេស៊ី លោក Ismail Sabri Yaakob បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថា


ម៉ាឡេស៊ី៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡេស៊ី លោក Ismail Sabri Yaakob បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថា ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីពេញវ័យចំនួន ៨០% បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ពេញលេញហើយ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង