ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក និងបារាំងបានស្តារទំនាក់ទំនង ប្រទេសទាំងពីរ ឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញ


- ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក និងបារាំងបានស្តារទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ ឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញ កាលពីថ្ងៃពុធដោយបារាំង បានយល់ព្រមបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនវិញ ហើយសេតវិមានបានទទួលស្គាល់ថា ខ្លួនបានធ្វើខុស ដោយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជា មួយអូស្ត្រាលី ក្នុងការទិញនាវាជ្រមុជទឹកអាម៉េរិក ជំនួសឱ្យនាវាជ្រមុជទឹករបស់បារាំង ដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុងប៉ារីស។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង