ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បាននិយាយថា ខ្លួនប្រឆាំងតៃវ៉ាន់ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក


- ចិន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បាននិយាយថា ខ្លួនប្រឆាំងតៃវ៉ាន់ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន បន្ទាប់ពីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថា ខ្លួនចង់ក្លាយជាសមាជិក ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដូចគ្នាខាងលើនេះ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង