ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែល បាននិយាយថា កងទ័ពអ៊ីស្រាអែល បានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស ៥ នាក់


- អ៊ីស្រាអែរ៖ អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែល បាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែល បានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស ៥ នាក់ នាអំឡុងការវាយឆ្មក់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ប្រឆាំងនឹងក្រុមគាំទ្រហាម៉ាសមួយនៅតំបន់វេសប៊ែង។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង