ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីចុងសប្តាហ៍ ចិនបានបញ្ជូនយន្ត ហោះចម្បាំងដ៏ធំចំនួនពីរគ្រឿង នៅជិតកោះតៃវ៉ាន់


ចិន ៖ កាលពីចុងសប្តាហ៍ ចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងដ៏ធំចំនួនពីរគ្រឿង នៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ ក្នុងតំបន់ទឹកដីមួយ ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង ជាសញ្ញាថ្មីមួយនៃជម្លោះនយោបាយការបរទេសរវាងចិន និងប្រធានាធិបតីថ្មី របស់សហរដ្ឋ អាមេរិក គឺលោក Joe Biden ដែលទើបឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចបានប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងរដ្ឋការរបស់លោក ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង