ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរី បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- សិង្ហបុរី៖ ក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរី បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាប្រទេសសិង្ហបុរី បានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 AstraZeneca ចំនួន ១២២ ៤០០ ដូសទៅប្រទេសថៃ ដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង