ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ជប៉ុន លោក Fumio Kishida បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា


- ជប៉ុន៖ មេដឹកនាំទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ជប៉ុន លោក Fumio Kishida បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា លោកនឹងប្តេជ្ញាចិត្តកែទម្រង់គណបក្សកាន់អំណាចឲ្យបាន នៅពេលដែលលោកត្រៀមខ្លួនស្បថ ឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រី។

ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង