ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីប បាននិយាយថា


- អេហ្ស៊ីប៖ ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីប បាននិយាយថា ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក Joe Biden បានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីបកាលពីថ្ងៃពុធ ដែលបានផ្តោតលើភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ និងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន និងសម្ព័ន្ធមិត្ត នៅតំបន់មជ្ឈឹមបូព៌ារបស់ខ្លួន។

ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង