ព័ត៌មានជាតិ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ធ្វើបទបង្ហាញជូនអង្គទូត ដែលជាដៃគូ ASEM ពាក់ព័ន្ធនឹងការៀបចំ​កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី១៣


(ភ្នំពេញ) នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម លុយ ដាវីត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាអនុប្រធានប្រចាំការ និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១៣បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីធ្វើបទ​បង្ហាញជូនអង្គទូតជាង ៥០ ប្រទេសចូលរួមដែលជាដៃគូ ASEM ស្តីពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១៣ ដែល នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង