ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង់គ្លេស បានរកឃើញកាលពី ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ការទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19


អង់គ្លេស៖ ការស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង់គ្លេស បានរកឃើញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ការទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ស្របពេលចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ ក្នុងពេលតែមួយគឺមានសុវត្ថិភាព ហើយវាមិនមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ការឆ្លើយតប នៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ដែលបណ្តុះចេញពីវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះទេ។

ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង