ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសង្គ្រោះបន្ទាន់ បាននិយាយថាយន្តហោះមួយគ្រឿង ដែលផ្ទុកអ្នកលោតឆត្រយោងមួយក្រុមបានធ្លាក់បន្ទាប់ពីហោះឡើងនៅតំបន់ Tatarstan ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី


- រុស្ស៊ី៖ ក្រសួងសង្គ្រោះបន្ទាន់ បាននិយាយថាយន្តហោះមួយគ្រឿង ដែលផ្ទុកអ្នកលោតឆត្រយោងមួយក្រុមបានធ្លាក់បន្ទាប់ពីហោះឡើងនៅតំបន់ Tatarstan ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ និងបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស ១៦ នាក់និងរបួស ៦ នាក់។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង