ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅ Victorians នឹងអាចចូលរួមការប្រកួតពាន់រង្វាន់ Melbourne Cup និងការប្រគំតន្រ្តីផ្ទាល់


- អូស្ត្រាលី៖ អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅ Victorians នឹងអាចចូលរួមការប្រកួតពាន់រង្វាន់ Melbourne Cup និងការប្រគំតន្រ្តីផ្ទាល់ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខ ដែលវាជាការសាកល្បង ការប្រមូលផ្តុំមនុស្សទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំមួយ ខណៈរដ្ឋនេះ មានរបាយការណ៍អ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ កើនឡើងជិត ២ពាន់នាក់។

ប្រភព SBS

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង