ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ថ្មីប្រមាណ ២,២៦៣នាក់


- សិង្ហបុរី បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ថ្មីប្រមាណ ២,២៦៣នាក់ គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃចន្ទទី១១ ខែតុលាខណៈមនុស្ស ១០នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់ដោយសារផលវិបាកវីរុសនេះផងដែរ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង