ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនកាលពីថ្ងៃចន្ទ បានចោទប្រកាន់ឥណ្ឌាពីការទាមទារ មិនសមហេតុផល និងបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រទេសនេះ


- ចិនកាលពីថ្ងៃចន្ទ បានចោទប្រកាន់ឥណ្ឌាពីការទាមទារមិនសមហេតុផល និងបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រទេសនេះកុំឲ្យច្រឡំពីស្ថានការណ៍ ខណៈភាគីទាំងពីរបានរៀបចំកិច្ចចរចាថ្នាក់មេបញ្ជាការកងជុំទី ១៣ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង