ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកស្រុកនៅលើកោះឡាប៉ាម៉ា នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញជាង ៧០០ នាក់ ត្រូវបានបញ្ជាឱ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេជាបន្ទាន់


- អេស្ប៉ាញ៖ អ្នកស្រុកនៅលើកោះឡាប៉ាម៉ា នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញជាង ៧០០ នាក់ ត្រូវបានបញ្ជាឱ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេជាបន្ទាន់ កាលពីថ្ងៃអង្គារ ខណៈកំអែភ្នំភ្លើងដ៏ក្តៅក្រហមឆ្អិនឆ្អៅ កំពុងហៀរឆ្ពោះទៅសង្កាត់រស់នៅរបស់ពួកគេ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង