ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាឡេស៊ី បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាឡេស៊ី បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាម៉ាឡេស៊ីសង្ឃឹមថានឹងមានការឯកភាពគ្នា ដ៏ច្បាស់លាស់មួយក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជុំវិញភាពជាដៃគូសន្តិសុខឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកថ្មីមួយ រវាងអូស្ត្រាលី សហរដ្ឋអាម៉េរិកនិងអង់គ្លេស។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង