ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានឈានដល់ជាង ១០០,០០០ នាក់


អង់គ្លេស ៖ ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានឈានដល់ជាង ១០០,០០០ នាក់កាល ពីថ្ងៃអង្គារ ខណៈរដ្ឋាភិបាលនេះកំពុងព្យាយាមពន្លឿនការផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគ និងកំពុងព្យាយាម ទប់ស្កាត់ករណី ឆ្លងវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីផង ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង