ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ នៅទូទាំង ពិភពលោកបានកើនឡើងជាង ១០០ លាននាក់


ស.រ.អា ៖ ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងជាង ១០០ លាននាក់ នេះគឺជាតួលេខមួយដែល ហាក់ដូចជានឹកស្មានមិនដល់កាលពី ១២ ខែមុននៅពេលដែលករណីឆ្លងដំបូង ទើបតែត្រូវបានគេបញ្ជាក់កើតមាននៅលើ ទឹកដីអាមេរិក ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង