ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា ១៧ នាក់ មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដាត្រូវបានគេចាប់ជំរិត នៅប្រទេសហៃទី


- អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា ១៧ នាក់ មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដាត្រូវបានគេចាប់ជំរិត នៅប្រទេសហៃទី កាលពីម្សិលមិញ នេះបើយោងតាមអង្គការ Christian Aid។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង