ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសរុស្ស៊ី កាលពីថ្ងៃអង្គារបានស្នើឱ្យបិទកន្លែង ធ្វើការរយៈពេល ១សប្តាហ៍ នៅដើមខែវិច្ឆិកា


- ប្រទេសរុស្ស៊ី កាលពីថ្ងៃអង្គារបានស្នើឱ្យបិទកន្លែងធ្វើការរយៈពេល ១សប្តាហ៍ នៅដើមខែវិច្ឆិកា ដោយសារចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ បានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មី ហើយករណីឆ្លងថ្មីក៏បានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកផងដែរ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង