ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

វិមានក្រឹមឡាំង បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin នឹងមិនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល


- វិមានក្រឹមឡាំង បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin នឹងមិនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល ស្តីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅខែក្រោយនេះទេ ខណៈចក្រភពអង់គ្លេសបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់ នៃវត្តមានរបស់បណ្តាមេដឹកនាំជាតិនានា។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង