ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ បាននិយាយ កាលពីថ្ងៃពុធថា


ថៃ ៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសថៃកំពុងកំណត់គោលដៅចាក់ថ្នាំបង្ការមេរោគកូវីដ១៩ ឲ្យបានដល់មនុស្សចំនួន ១៩ លាននាក់ នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការជាតិ នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង