ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមមន្រ្តីឥណ្ឌា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


- ឥណ្ឌា៖ ក្រុមមន្រ្តីឥណ្ឌា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាប្រទេសឥណ្ឌា បានផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជាង ១ ពាន់លានដូស ដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយ សម្រាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះខណៈមេរោគបំប្លែងខ្លួន បានជំរុញឱ្យមានការកើនឡើងនូវករណីឆ្លងមេរោគយ៉ាងខ្លាំងកាលពីដើមឆ្នាំនេះ។

ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង