ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កូរ៉េខាងត្បូង បានសាកល្បងបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែត ផលិតក្នុងស្រុកទៅលើអវកាសដំបូងគេរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍


- កូរ៉េខាងត្បូង បានសាកល្បងបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែត ផលិតក្នុងស្រុកទៅលើអវកាសដំបូងគេរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េ បានពិពណ៌នាវាថាកម្មវិធីបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសជាតិ។

ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង