ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច ៣ នាក់បានស្លាប់ និងជាង ៣០ នាក់ទៀតរងរបួស


- ចិន៖ អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច ៣ នាក់បានស្លាប់ និងជាង ៣០ នាក់ទៀតរងរបួស នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះហ្គាស នៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងសេនយ៉ាង នៃប្រទេសចិន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង