ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលី ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថា


ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលី ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថា ប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រោងបើកព្រំដែនអន្តរជាតិឡើងវិញបន្តិចម្តងៗ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ ដោយតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ ២ ចំនុច។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង