ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមប្រភពសារព័ត៍មាន កាលពីថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថា


- យោងតាមប្រភពសារព័ត៍មាន កាលពីថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថា ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅទីក្រុងរ៉ូមទេ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង