ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បាននិយាយថា


- បារាំង៖ ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បាននិយាយថា នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី លោក Scott Morrison បានកុហកលោករឿងលុបចោលកិច្ចសន្យាសាងសង់នាវាមុជទឹក កាលពីខែកញ្ញា និងបានទាមទារឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ស្តារទំនុកចិត្តឡើងវិញរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង