ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកវិភាគ និងអ្នកការទូតបាននិយាយថា មេដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសស៊ូដង់


- ស៊ូដង់៖ ក្រុមអ្នកវិភាគ និងអ្នកការទូតបាននិយាយថា មេដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសស៊ូដង់ អាចប្រឈមនឹងភាពឯកោទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ប្រសិនបើខ្លួនព្យាយាមរឹតបន្តឹងក្តាប់អំណាច បន្ទាប់ពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារ ដណ្តើមអំណាចដែលមានការប្រឈមមុខ នឹងចលនាតវ៉ាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយ និងពីរដ្ឋលោកខាងលិចផងដែរ ដែលកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរប្រទេសនេះឆ្ពោះទៅរកលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង