ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឥណ្ឌាកំពុងត្រៀមចែកចាយ វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ រាប់រយលានដូស


ឥណ្ឌាកំពុងត្រៀមចែកចាយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ រាប់រយលានដូស នៅក្នុងត្រីមាសទី០១ និងទី០២ ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ខាងមុខនេះ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹង ពីនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនSerum Institute of India លោក Adar Poonawala ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង