ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នៅថ្ងៃពុធនេះ  ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រុងហុងកុង បាននិយាយថា ទីក្រុងហុងកុង  នឹងបេីកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -១៩ ជាដូសជំរុញ


ចិន៖ នៅថ្ងៃពុធនេះ  ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រុងហុងកុង បាននិយាយថា ទីក្រុងហុងកុង  នឹងបេីកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -១៩ ជាដូសជំរុញ  ចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយនេះ តទៅ។ ប្រជាជនដែលគ្រប់អាយុចាក់វ៉ាក់ សាំង  ក្នុងទីក្រុង ហុងកុង  ប្រហែល ៦៥ ភាគរយ  បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ ដោយប្រេីវ៉ាក់សាំង  Sinovac របស់ចិន ឬ BioNTech របស់អាល្លឺម៉ង់៕
ប្រភព ៖  CNA 
សម្រួល ដោយ ៖  ម៉ៅ  ស៉ីថា 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង