ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី លោក Ismail Sabri Yaakob និងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី លោក Joko Widodo


- នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី លោក Ismail Sabri Yaakob និងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី លោក Joko Widodo កាលពីថ្ងៃពុធបានសន្យាថា នឹងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយស្ថានការណ៍នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដើម្បីការពារជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាដែលចេះតែភៀសខ្លួន ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដោយសារវិបត្តិអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេស។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង