ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ប្រទេសថៃ


- ថៃ៖ រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ប្រទេសថៃ នឹងត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥០ម៉ឺនដូស សម្រាប់ពលករបរទេស ខណៈខ្លួនត្រៀមស្វាគមន៍ពួកគេត្រឡប់មកប្រទេសវិញ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្ម។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង