ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញ បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- ប៉ូឡូញ៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញ បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ប៉ូឡូញ លីទុយអានី និងឡាតវី នឹងស្នើសុំការពិគ្រោះ ក្រោមមាត្រាទី 4 នៃសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ ដើម្បីជួយចាត់វិធានការជាក់ស្តែងណាមួយ ដោះស្រាយរឿងវិបត្តិជនចំណាកស្រុក នៅតាមព្រំដែនបេឡារុស។ប្រភព Reuters
 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង