ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកការទូតកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្ដ ដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធា ការទូត


- អ្នកការទូតកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្ដដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធា ការទូត និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុងប៉េកាំង ប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកាលពីចុងសប្តាហ៍ និងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោក Xi Jinping និងលោក Joe Biden ។

# ប្រភព SCMP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង