ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមរដ្ឋឥស្លាមបានអះអាងការវាយ ប្រហារមួយនៅ ចំកណ្តាលរដ្ឋធានី នៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា


- ក្រុមរដ្ឋឥស្លាមបានអះអាងការវាយ ប្រហារមួយនៅចំកណ្តាលរដ្ឋធានី នៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា កាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច 3 នាក់ បន្ទាប់ពីអត្តឃាតជនបីនាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីនោះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង