ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អធិការបតីអាល្លឺម៉ង លោកស្រី Angela Merkel បានប្រាប់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នា ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញ


- អធិការបតីអាល្លឺម៉ង លោកស្រី Angela Merkel បានប្រាប់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នា ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញ លោក Mateusz Morawiecki នៅទីក្រុងប៊ែរឡាំង កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងប៉ូឡូញបានចែក រំលែកទស្សនៈដូចគ្នា អំពីវិបត្តិជនចំណាក ស្រុក នៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសបេឡារុស និងវិធីដោះស្រាយវិបត្តិនេះ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង