ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ៖ ទើបបានទទួលដំណឹងពី ឯ.ឧ. អ៊ុម ដារាវុឌ្ឍ ថាសម្តេចក្រុមព្រះបានចូលវង្គតកាលពីព្រឹកមិញនេះ


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ៖ ទើបបានទទួលដំណឹងពី ឯ.ឧ. អ៊ុម ដារាវុឌ្ឍ ថាសម្តេចក្រុមព្រះបានចូលវង្គតកាលពីព្រឹកមិញនេះ វេលាម៉ោង ៩ និង ៤០ ម៉ោង ( ត្រូវនឹងម៉ោង ៣ និង ៤០ នាទី ម៉ោងនៅភ្នំពេញ ) នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ។ កំពុងរង់ចាំដំណឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀត ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង