ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison នឹងផ្អាកផែនការបើកច្រកផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិរបស់អូស្ត្រាលីឡើងវិញ


- អូស្ត្រាលី៖ រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison នឹងផ្អាកផែនការបើកច្រកផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិរបស់អូស្ត្រាលីឡើងវិញ ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ដោយសារមានការព្រួយបារម្ភ ពីការរីករាលដាល នៃមេរោគបំប្លែងខ្លួន Omicron ថ្មី។

# ប្រភព Sky news

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង